• youtube
  • facebook

Ảnh tô màu tuyệt đẹp về xứ Nam Kỳ năm 1946

Dinh xã Tây ở Sài Gòn, Chùa Khmer Trà Vinh, tháp Hồi giáo Châu Đốc là những hình ảnh tô màu hiếm có về xứ Nam Kỳ năm 1946 của người Pháp.

Kênh Hàng Bàng (rạch Bãi Sậy) ở Chợ Lớn, Nam Kỳ năm 1946. Ảnh tư liệu.

Kênh Hàng Bàng (rạch Bãi Sậy) ở Chợ Lớn, Nam Kỳ năm 1946. Ảnh tư liệu.

Dinh xã Tây ở Sài Gòn, nay là Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu.

Dinh xã Tây ở Sài Gòn, nay là Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu.

Trong Thảo Cầm Viên ở Sài Gòn năm 1946. Ảnh tư liệu.

Trong Thảo Cầm Viên ở Sài Gòn năm 1946. Ảnh tư liệu.

Bên ngoài khu điện thờ ở lăng Ông Bà Chiểu (lăng Lê Văn Duyệt), Sài Gòn. Ảnh tư liệu.

Bên ngoài khu điện thờ ở lăng Ông Bà Chiểu (lăng Lê Văn Duyệt), Sài Gòn. Ảnh tư liệu.

Bên ngoài khu điện thờ ở lăng Ông Bà Chiểu (lăng Lê Văn Duyệt), Sài Gòn. Ảnh tư liệu.

Bên ngoài khu điện thờ ở lăng Ông Bà Chiểu (lăng Lê Văn Duyệt), Sài Gòn. Ảnh tư liệu.

Cổng chợ Củ Chi. Ảnh tư liệu.

Cổng chợ Củ Chi. Ảnh tư liệu.

Thảo nguyên sông La Ngà. Ảnh tư liệu.

Thảo nguyên sông La Ngà. Ảnh tư liệu.

Tháp cổ Bình Thạnh của văn hóa Óc Eo ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Ảnh tư liệu.

Tháp cổ Bình Thạnh của văn hóa Óc Eo ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Ảnh tư liệu.

Chùa Ông Mẹt (chùa Bodhisálaràja) của người Khmer ở Trà Vinh. Ảnh tư liệu.

Chùa Ông Mẹt (chùa Bodhisálaràja) của người Khmer ở Trà Vinh. Ảnh tư liệu.

Tháp giáo đường Hồi giáo (minaret) của người Chăm ở Châu Đốc. Ảnh tư liệu.

Tháp giáo đường Hồi giáo (minaret) của người Chăm ở Châu Đốc. Ảnh tư liệu.

Hai phụ nữ người Chăm Nam Bộ. Ảnh tư liệu.

Hai phụ nữ người Chăm Nam Bộ. Ảnh tư liệu.

Chợ cá Sóc Trăng. Ảnh tư liệu.

Chợ cá Sóc Trăng. Ảnh tư liệu.

create

T.B (TH) / kienthuc.net.vn