• youtube
  • facebook

Từ ngày 8.1.2018, cho phép chuyển mạng di động, giữ nguyên số

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT quy định chính thức về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số

Theo đó, dịch vụ chuyển mạng được cung cấp trên cơ sở hợp đồng thương mại giữa các nhà mạng và thuê bao di động. Dịch vụ này không bao gồm việc tiếp tục duy trì cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ ứng dụng viễn thông mà thuê bao đăng ký chuyển mạng đang sử dụng tại nhà mạng chuyển đi. Nhà mạng chuyển đi phải bảo đảm không phát sinh cước của bất kỳ dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ ứng dụng viễn thông nào kể từ thời điểm cắt dịch vụ của thuê bao đăng ký chuyển mạng.

Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn

Nhà mạng mà thuê bao chuyển đi chỉ được từ chối chuyển mạng tại một trong các trường hợp như thông tin thuê bao đăng ký chuyển mạng tại nhà mạng chuyển đến không chính xác so với thông tin của thuê bao đó tại nhà mạng chuyển đi; đang có khiếu nại, tranh chấp về việc sử dụng dịch vụ đối với nhà mạng chuyển đi; vi phạm hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông hoặc điều kiện giao dịch chung với nhà mạng chuyển đi…

Thông tư cũng chỉ rõ kể từ thời điểm đăng ký chuyển mạng đến trước thời điểm nhận được thông báo lịch chuyển mạng, thuê bao có thể hủy chuyển mạng bằng cách yêu cầu với nhà mạng chuyển đến hoặc nhắn tin trực tiếp đến số 1441. Nhà mạng chuyển đi, nhà mạng chuyển đến chỉ được dừng thực hiện quá trình chuyển mạng khi nhận được yêu cầu hủy chuyển mạng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 8/1/2018.

create

PV / baohaiduong.vn