• youtube
  • facebook

TP.HCM sẽ kiến nghị cho học sinh, sinh viên nghỉ học hết tháng 3/2020

Như vậy, học sinh sẽ tiếp tục học kỳ II của năm học từ tháng 4 đến tháng 7 để hoàn thành chương trình học tập. Học sinh có thể nghỉ hè từ tháng 8. Năm học mới bắt đầu từ tháng 9/2020.

 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang d.iễn b.iến ph.ức t.ạp, UBND TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục b.áo c.áo và kiến nghị lên Chính phủ, Bộ GD&ĐT cho học sinh, sinh viên, học viên cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3/2020 và điều chỉnh kế hoạch năm học 2019-2020.

Cụ thể, học sinh sẽ tiếp tục học kỳ II của năm học từ tháng 4 đến tháng 7 để hoàn thành chương trình học tập. Học sinh có thể nghỉ hè từ tháng 8. Năm học mới bắt đầu từ tháng 9/2020.

 

 

TP.HCM sẽ kiến nghị cho học sinh, sinh viên nghỉ học hết tháng 3/2020 trước tình hình dịch Corona.

Cũng theo quyết định này học sinh TP.HCM sẽ nghỉ học tới hết tháng 2/2020.

 

Quyết định của UBND TP.HCM xét trên đề xuất của Giám đốc Sở GD-ĐT về b.áo c.áo việc chuẩn bị cho học sinh đi học lại, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương.

Trước đó để đảm bảo an toàn cho sức khỏe học sinh trước dịch bệnh Covid-19, TP.HCM quyết định cho học sinh tạm nghỉ học từ ngày 3/2 đến hết ngày 16/2.

Trước tình hình d.iễn b.iến ph.ức t.ạp của dịch Corona, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản khuyến khích các trường đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với tình hình thực tế, khuyến khích các hình thức, phương pháp dạy học nhằm tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học.

create

Sơn Ca / saostar.vn