• youtube
  • facebook

TPHCM: Nhiều khoản thu ngân sách có tốc độ tăng thấp

Nhiều khoản thu ngân sách nội địa trong 5 tháng đầu năm 2019 có tốc độ tăng thấp so với cùng kỳ, khiến số thu ngân sách của Cục Thuế TPHCM cũng giảm theo.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: T.H

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: T.H

Theo Cục Thuế TPHCM, trong 5 tháng đầu năm 2019, số thu ngân sách từ thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 8,58% so với cùng kỳ và là loại thu có tốc độ tăng cao nhất trong 3 loại thu chính. Tuy nhiên, đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 3 năm trở lại đây của loại thu này do một số doanh nghiệp trọng điểm có số nộp đạt thấp hoặc không nộp

Theo số liệu thống kê các doanh nghiệp có số nộp lớn, hầu hết các doanh nghiệp đều có số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đều đạt thấp. Cụ thể, thống kê 30 doanh nghiệp trọng điểm ở mỗi khu vực kinh tế thì khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương chỉ có 8 doanh nghiệp có số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ; khu vực DNNN địa phương có 5 doanh nghiệp có số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàn có 9 doanh nghiệp có số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ…

Thuế giá trị gia tăng tăng 7,36% so với cùng kỳ. Đây là loại thu có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong 3 loại thu chính và thấp nhất trong 3 năm trở lại đây (5 tháng đầu năm 2018 tăng 15,57% so với cùng kỳ năm 2017; 5 tháng năm 2017 tăng 8,91% so với cùng kỳ năm 2016).

Thuế thu nhập cá nhân tăng 12,89% so với cùng kỳ, sự tăng trưởng chủ yếu từ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tăng 19,94% so với cùng kỳ, đây là khoản thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số thu thuế thu nhập cá nhân (chiếm 81,87%).

Mặc dù thuế thu nhập cá nhân có tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 3 năm gần đây, nếu loại trừ khoản giảm từ bất động sản thì thuế thu nhập cá nhân tăng 16,68% so cùng kỳ.

Tổng thu nội địa trong 5 tháng đầu năm 2019 được 116.594 tỷ đồng, đạt 40,16% dự toán năm 2019./.

create

Lê Thu / baohaiquan.vn