• youtube
  • facebook

Thu phí ôtô chạy vào trung tâm Sài Gòn có hạn chế ùn tắc?

UBND TP. HCM vừa đồng ý chủ trương cho phép một doanh nghiệp nghiên cứu lập đề xuất dự án thu phí ôtô chạy vào trung tâm TP góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Xét đề xuất của Sở GTVT về việc Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong đề xuất dự án “Thu phí sử dụng đường bộ ôtô lưu thông vào trung tâm thành phố góp phần giảm ùn tắc giao thông”, UBND TP. HCM đã đồng ý chủ trương.

UBND TP.HCM vừa đồng ý chủ trương cho phép một doanh nghiệp nghiên cứu lập đề xuất dự án thu phí ôtô chạy vào trung tâm TP góp phần giảm ùn tắc giao thông.

UBND TP.HCM vừa đồng ý chủ trương cho phép một doanh nghiệp nghiên cứu lập đề xuất dự án thu phí ôtô chạy vào trung tâm TP góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Theo đó, UBND TP. HCM cho thời hạn 3 tháng để Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong lập và trình đề xuất dự án theo hình thức đối tác công tư. Việc đề xuất loại hợp đồng dự án phải phù hợp và giảm tối đa sự tham gia từ ngân sách thành phố.

Nếu đề xuất dự án không khả thi, không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc quá thời hạn được giao 3 tháng mà chưa hoàn thành nghiên cứu đề xuất dự án hoặc doanh nghiệp không được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án thì xem như doanh nghiệp từ chối, không tham gia tiếp tục đầu tư và tự chịu mọi khoản chi phí nghiên cứu đề xuất dự án đã thực hiện.

UBND TPHCM giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong thực hiện các thủ tục theo quy định trong quá trình nghiên cứu lập đề xuất dự án.

Sau khi đề xuất dự án được nghiên cứu hoàn thành và giao nộp, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP mời các nhà khoa học chuyên ngành, các chuyên gia tham gia góp ý, phản biện nội dung đề xuất dự án để hoàn thiện trước khi thẩm định, phê duyệt.

create

Phương Nguyên/phunuonline.com.vn