• youtube
  • facebook

Thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Nam

Sáng nay (12/10), tại TP Cần Thơ, Ban Tuyên giáo TƯ khai mạc hội thi 'Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Nam năm 2018”.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhấn mạnh, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, trong đó có giảng viên của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang phát biểu tại hội thi

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang phát biểu tại hội thi

Họ là những chiến sĩ xung kích, người cung cấp thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ Đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Qua đó, đội ngũ này tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hội thi là dịp để các giảng viên đổi mới phương pháp, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, cập nhật kiến thức theo quan điểm của Đại hội lần thứ XII và các Hội nghị Trung ương Đảng.

Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi lần này có 41 thí sinh của 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam tham gia

Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi lần này có 41 thí sinh của 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam tham gia

Do đó, Ban Tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu để lãnh đạo cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi lần này có 41 thí sinh của 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam, là giảng viên chuyên trách và kiêm chức đang giảng dạy tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Nội dung thi, mỗi thí sinh sẽ lựa chọn một bài trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được giảng dạy ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

Đó là các chương trình như lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng; đảng viên mới; bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; chương trình sơ cấp chính trị...

Hình thức thi tập trung vào 3 nội dung, cũng là 3 kỹ năng quan trọng cần có đối với người giảng viên lý luận chính trị giỏi gồm kỹ năng soạn giáo án, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng ứng xử.

Ban tổ chức hội thi sẽ lựa chọn 6 thí sinh có thành tích cao nhất để tham dự Hội thi chung khảo toàn quốc dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2018.

create

Thiện Chí / vietnamnet.vn