• youtube
  • facebook

Sắp ‘phủ sóng‘ 2.000 camera an ninh ở quận 12

Quận 12, TP. HCM vừa lắp đặt 518 camera an ninh phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn tội phạm và ùn tắc giao thông; thời gian tới 1.500 camera sẽ tiếp tục được lắp đặt.

Ngày 5/5, quận 12, TP.HCM chính thức thành lập Trung tâm Giám sát an ninh trật tự đô thị. Trước đó, hệ thống camera an ninh quan sát tại nhiều khu vực trên địa bàn quận đã được lắp đặt.

Quận 12 tiến hành lắp đặt hệ thống camera an ninh để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và ùn tắc giao thông.

Quận 12 tiến hành lắp đặt hệ thống camera an ninh để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và ùn tắc giao thông.

Hệ thống camera này được gắn tại nhiều điểm trên địa bàn nhưng có thể phân ra thành nhóm theo chức năng khu vực, trục tuyến giao thông, các điểm nóng, bảo mật về hình ảnh, dễ dàng tích hợp vào các hệ thống website… để phục vụ các nhu cầu quản lý an ninh trật tự an toàn giao thông.
Tại trung tâm Chỉ huy hình ảnh và an ninh Công an Quận 12 gồm có 12 màn hình, có thể quan sát các điểm trên địa bàn phường theo thiết kế.

Sắp tới sẽ có khoảng 2000 camera được lắp đặt khắp nơi trên địa bàn quận.

Sắp tới sẽ có khoảng 2000 camera được lắp đặt khắp nơi trên địa bàn quận.

Theo đó, dự án sẽ được phân theo 3 giai đoạn, hiện giai đoạn 1 đã lắp đặt được 518 camera an ninh. Kết thúc giai đoạn 3 sẽ có thêm khoảng 1.500 camera khác sẽ được lắp đặt để có thể phủ sóng gần như toàn quận.

create

Nguyễn Tân/plo.vn