• youtube
  • facebook

Sài Gòn mưa dông kèm gió mạnh và lốc xoáy vào chiều tối