• youtube
  • facebook

Ảnh hiếm về Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn xưa và nay

Hình ảnh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn từ những năm đầu thế kỷ 20 cho tới bây giờ được ghi lại qua cùng một góc chụp.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn những năm đầu thế kỷ 20 và ngày nay. Ảnh: Nhóm Sài Gòn & Chợ Lớn Then & Now.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn những năm đầu thế kỷ 20 và ngày nay. Ảnh: Nhóm Sài Gòn & Chợ Lớn Then & Now.

 

Góc chụp từ phía sau lưng Nhà thờ. Ảnh: Nhóm Sài Gòn & Chợ Lớn Then & Now.

Góc chụp từ phía sau lưng Nhà thờ. Ảnh: Nhóm Sài Gòn & Chợ Lớn Then & Now.

 

Con đường bên cạnh hông Nhà thờ đã nhiều thay đổi. Ảnh: Nhóm Sài Gòn & Chợ Lớn Then & Now.

Con đường bên cạnh hông Nhà thờ đã nhiều thay đổi. Ảnh: Nhóm Sài Gòn & Chợ Lớn Then & Now.

Lễ khánh thành Nhà thờ gỗ đầu tiên vào năm 1863 và vị trí của nó ngày nay. Ảnh: Nhóm Sài Gòn & Chợ Lớn Then & Now.

Lễ khánh thành Nhà thờ gỗ đầu tiên vào năm 1863 và vị trí của nó ngày nay. Ảnh: Nhóm Sài Gòn & Chợ Lớn Then & Now.

Một góc Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ngày ấy và bây giờ được tái hiện. Ảnh: Nhóm Sài Gòn & Chợ Lớn Then & Now.

Một góc Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ngày ấy và bây giờ được tái hiện. Ảnh: Nhóm Sài Gòn & Chợ Lớn Then & Now.

 

Nhà thờ những năm 1890 và ngày nay, góc chụp từ đường Đồng Khởi. Ảnh: Nhóm Sài Gòn & Chợ Lớn Then & Now.

Nhà thờ những năm 1890 và ngày nay, góc chụp từ đường Đồng Khởi. Ảnh: Nhóm Sài Gòn & Chợ Lớn Then & Now.

 

Quảng trường trước Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn với bức tượng đồng Linh mục Bá Đa Lộc chưa được dựng lên và ngày nay với bức tượng Đức Mẹ thay thế năm 1959. Ảnh: Nhóm Sài Gòn & Chợ Lớn Then & Now.

Quảng trường trước Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn với bức tượng đồng Linh mục Bá Đa Lộc chưa được dựng lên và ngày nay với bức tượng Đức Mẹ thay thế năm 1959. Ảnh: Nhóm Sài Gòn & Chợ Lớn Then & Now.

create

Nguyễn Nghĩa,Candy / news.zing.vn