• youtube
  • facebook

Muôn kiểu ‘ngu đường’ người Sài Gòn ai cũng từng nếm phải một lần

Sài Gòn đất rộng người đông, nên việc đi lại bao giờ cũng khó khăn. Nỗi ám ảnh nhất của người Sài Gòn là tên đường, số nhà và các kiểu hẻm khiến ai cũng phải ‘ đuối đơ’.

Người Sài Gòn ai cũng ít nhất một lần phải ‘hoang mang’ vì tìm đường đi. Và dưới đây là những đại diện khiến người Sài Gòn nhiều lần muốn thét lên.

Hãy cũng xem, bạn đã từng thắc mắc thế này chưa nhé:

Ảnh: Sài Gòn của tôi

Ảnh: Sài Gòn của tôi

Ảnh: Sài Gòn của tôi

Ảnh: Sài Gòn của tôi

Ảnh: Sài Gòn của tôi

Ảnh: Sài Gòn của tôi

Ảnh: Sài Gòn của tôi

Ảnh: Sài Gòn của tôi

Ảnh: Sài Gòn của tôi

Ảnh: Sài Gòn của tôi

Ảnh: Sài Gòn của tôi

Ảnh: Sài Gòn của tôi

Ảnh: Sài Gòn của tôi

Ảnh: Sài Gòn của tôi

Ảnh: Sài Gòn của tôi

create

PV tổng hợp/ngaynay.vn