• youtube
  • facebook

Bốn tháp cao như nhà 15 tầng ở Sài Gòn có công dụng gì?

Các tháp cao nằm ở bốn quận trong TP HCM có công dụng ngăn chặn thiệt hại cho hệ thống ống nước.

create

Nhóm PV / vnexpress.net