• youtube
  • facebook

Khách thi nhau chen lấn mua, 3 phút bán sạch gần 40 kg cua hấp ở Sài Gòn

Trong 3 phút, mâm cua hấp gần 40 kg trên vỉa hè của bà Dung được bán sạch, trong khi nhiều người đến từ rất sớm nhưng vẫn không mua được.

create

Tuấn Việt / vnexpress.net